Event på Kustvägen Sydost

På kustvägen genomför vi varje år flera event utmed vår kustremsa. Flera av dem arrangeras av företagarföreningen Kustvägen Sydost, men även andra aktörer arrangerar event på kustvägen. Här under listar vi flera av de eventet med kontaktuppgifter för mer information.