Föreningens styrelse

Ordförande
Samuel Dahlör

Kassör
Per Ola Frisell

Vice Ordf.
Lena König

Eventansvarig
Anders Olsson

Ledamot
Magnus Nilsson

Styrelseledamot
Jenny Svensson

Styrelseledamot
Linnea Sigfridsson

Producerad av STUDIO46