Föreningens styrelse

Ordförande
Torbjörn Hjalmarsson

Vice Ordförande
Samuel Dahlör

Kassör
Per Ola Frisell

Sekreterare
Lena König

Eventansvarig
Anders Olsson

Ledamot
Magnus Nilsson

Producerad av STUDIO46