2018-05-19 - 2018-05-20

Hästhallen

Gör ett stopp vid hällristningarna i Möckleryd och titta på de 140 bilder som ristades in i berghällarna under bronsåldern. Informationstavla finns vid parkeringen.


Mediamax- / Plus-kortrabatt

20% rabatt på: Ingen försäljning

Hästhallen

Tel:

Epost: k.s.westberg@gmail.com

Webplats: www.mocklerydsbygdeforening.n.nu

Platsnr på karta: 2