Sparrissafari 2020 INSTÄLLT!!

Sparrissafarin inställt 2020 p.g.a rådande Coronapandemi!

Tyvärr så har vi fått inse att vi inte kan genomföra årets Sparrissafari. Pandemin ska ha sin "peak" tror man i mitten av maj och med tanke på att flera av marknadsplatserna har väldigt många besökare så blir det en omöjlighet.

Däremot kommer många av våra besöksmål att ha öppet, men med anpassningar för rådande pandemi.

Var rädda om er så hoppas vi att vi kan ses till nästa år igen.

Sparrisgruppen Kustvägen Sydost


Datum

Start: 16 maj, 2020
Avslut: 17 maj, 2020
10:00 – 17:00

Sparrissafarin har till syfte att gynna besöksnäringen längs hela Kustvägen Sydost och marknadsföra de lokala företagen som verkar där. Utällare vi bjuder in komplettera det vi har att erbjuda, men vi lovar att ni aldrig kommer att hitta "tingeltangel" på Sparrissafarin.


Våra sparrisymboler

Vi har försökt att göra det lättare att se vad som erbjuds på våra platser. Om du klickar på symbolerna får du upp en lista med just de platser som erbjuder det du söker.

Samtliga Sparrisplatser

Här nedan listar vi samtliga platser som du kan besöka på årets sparrissafari.
Vi listar dem från söder till norr precis som i den tryckta foldern.
Om du klickar på någon av siffersymbolerna som indikerar hur många aktörer som det finns i det området så zoomar kartan in på detta området.
När du zoomat in så ser du våra aktör-symboler, klicka på den symbolen så kommer info upp om aktuell aktör.